Puna

Më shumë se 2/3 e të gjithë njerëzve midis moshës 20 dhe 65 vjeç që kanë dëmtim të shikimit janë të papunë. Aftësitë e personave me shikim të dëmtuar mund të ngrihen përmes guximit për tu punësuar, rritjes së njohurive dhe zgjuarsisë nga ana e punëdhënësve.

 1. “Stafi nga pikat e forta”

  Kur një person me shikim të dëmtuar është në kërkim të një pune të pashpallur, shumë kompani/administrata mendojnë vetëm për personat me shikim të dëmtuar…

 2. Një autoritet i vetëm

  Punëkërkuesit me dëmtime të shikimit kan më shumë nevojë për mbështetjen e entit të punsimit për ta gjetur dhe mbajtur njn vend pune.

 3. Politika komunale e tregut të punës

  Komuna dhe këshillat e qarqeve janë punëdhënës të mëdhenj që mund të reduktojnë lehtësisht papunësinë e madhe në mesin e personave me shikim të dëmtuar.

 4. Rehabilitimi i orientuar drejt punës

  Për t’u punësuar, duhet të jeni në gjendje të bëni pak më shumë sesa thjesht të përballeni me jetën e përditshme.

Share