Study circular book “Hope Solidarity and Democracy”

SRF ka prodhuar një libër mbi bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillim, i cili mund të përdoret në rrethet studimore.

Libri quhet “Shpresa, solidariteti dhe demokracia”. Bëhet fjalë për të gjitha pjesët e botës dhe vendet ku SRF dhe të rinjtë me dëmtim të shikimit kryejnë bashkëpunim zhvillimor. Ju mund të lexoni raporte për njerëz interesantë nga këto vende dhe merrni fakte për projektet tona. Ka edhe seksione mbi politikën suedeze për bashkëpunimin zhvillimor me intervistat e ish-ministrit të ndihmës Peter Eriksson dhe drejtorit të përgjithshëm të SIDA-s, Carin Jämtin, dhe shumë të tjera.

Një kapitull ka të bëjë me ryshfetin dhe korrupsionin dhe ju merrni shumë fakte për padrejtësitë në botë. Në kapitullin e fundit të librit ka këshilla praktike se çfarë mund të bëni ju, shoqata juaj lokale ose distrikti juaj.

Shpresojmë që libri do të përfshijë më shumë njerëz në këto çështje në SRF. Ju dëshirojmë lexim të këndshëm dhe edukativ në një rreth ose vetë!

Ju e porosisni librin e studimit nga SRF Material përmes adresës së emailit material@srf.nu ose numrit të telefonit 08-39 92 20.

Share