Këshilla juridike

Si anëtar i Shoqatës, ju mund të merrni mbështetje ligjore për çështjet që lidhen me dëmtimin e shikimit. 

Mund të na kontaktuni në
me email: info@shvkosova.com

Share