Kurs Braille për fëmijë dhe prindër

Tani mund të mësoni shkrimin braille së bashku me fëmijën tuaj! Në një mënyrë lozonjare, ne ju frymëzojmë ju dhe fëmijën tuaj në botën e shkrimit braille.

Grupi i synuar: Prindërit dhe fëmijët (4-10 vjeç) me dëmtim të shikimit
Vendndodhja: Lokalet e shoqatave
Koha: Caktohet për çdo kërkeses
Kostoja: X (në bazë të numrit të interesuarve) për i rritur përfshirë. një fëmijë

Numri i kufizuar i vendeve

Programi i detajuar do të vijë përpara fillimit të kursit.

Ne pranojmë regjistrimin me e-mail , informacioni i mëposhtëm dërgohet në: info@shvkosova.com

  • Emri dhe mbiemri, prindi
  • Numri i telefonit dhe emaili
  • Kërkesa të tjera të veçanta përpara kursit
  • Fusha për të cilën dua të di më shumë dhe të diskutoj rreth kursit
  • Emri i fëmijës, mosha dhe statusi i shikimit
  • Anëtarësimi në SHVK, prind ose fëmijë
  • A e lexon fëmija brail?
  • Të ndryshme

Pyetjeve u përgjigjet info@shvkosova.com

Share