Bashkëpunimi Europian

Shoqata e të Verbërve të Kosovës merr pjesë aktive në punën në Europë, nëpërmjet anëtarësimit në Unionin Evropian të Verbërve (EBU).

 

Bordi i EBU mblidhet katër herë në vit dhe një asamble e përgjithshme mbahet çdo katër vjet. EBU ka një sërë rrjetesh rreth çështjeve të ndryshme, duke përfshirë personat me shikim të dëmtuar, aksesin, arsimin, të rinjtë dhe IT. EBU ka një komision, Komisionin për Ndërlidhjen me BE-në, ku trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me ndikimin në nivel të BE-së. Komisioni ka një mbledhje në vit.

EBU punon me punë avokuese drejt Parlamentit Evropian, Këshillit të Ministrave të BE-së dhe Komisionit Evropian dhe është një zë i fortë për të drejtat e personave me shikim të dëmtuar në negociatat për propozimet legjislative të BE-së.

EBU ka ndikuar me sukses negociatat për direktivën e re të aksesueshmërisë në ueb dhe fushatën e avokimit rreth Aktit Evropian të Aksesueshmërisë, qëllimi i së cilës është të kontribuojë në heqjen dhe parandalimin e pengesave për lëvizjen e lirë të produkteve dhe shërbimeve të aksesueshme në tregun e brendshëm të BE-së.

Share