Fëmijët dhe prindërit

Shoqata e të Verbërve të Kosovës organizon aktivitete për fëmijët, të rinjtë dhe prindërit dhe të afërmit e tyre.

Share