Aktivitete studimore

Kurse, konferenca dhe qarqe studimi mbahen në një sërë lëndësh në Shoqaten e të Verbërve të Kosovës në Qender , shoqatat lokale dhe Qendrat Burimore (shkollat).

SHVK kryen aktivitete të gjera studimore

Në shoqatat dhe rrethet lokale të SHVK-së, mund të mbahen kurse, konferenca dhe qarqe studimi për një sërë temash. Në nivel kombëtar, SHVK gjithashtu ka synuar kurse dhe konferenca të llojeve të ndryshme që synojnë kryesisht përfaqësuesit e zgjedhur dhe stafin brenda organizatës.

Për më shumë informacion rreth ofertave të studimit të shoqatave lokale dhe rretheve, shihni organizatën përkatëse lokale. 

QBMK “Xheladin Deda” në Pejë

QBMK përshtat materialet e studimit për personat me shikim të dëmtuar dhe personat me verbëri të shurdhër që marrin pjesë për studentët e shkollave të mesme popullore.

Prodhimi i materialeve studimore të përshtatura nga QBMK rregullohet nga rregulloret e qeverisë për licencimin nga MASHT. Kjo do të thotë se personi që do të përdorë materialin e përshtatur ka dëmtim të shikimit ose është person me verbëri të shurdhër dhe se kursi/rrethi plotëson kushtet e vendosura nga qeveria në lidhje me aktivitetet arsimore publike të financuara nga shteti.

Share