Axhenda 2030

Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit nuk arritën të përfshinin personat me aftësi të kufizuara, duke lënë një nga grupet më të varfra dhe më të cenueshme jashtë axhendës së zhvillimit global. Kjo përfaqëson një sfidë të madhe, por edhe një mundësi të artë që axhenda e re e OKB-së për zhvillimin global, Axhenda 2030, të bëhet baza për një ndryshim paradigme drejt zhvillimit plotësisht gjithëpërfshirës.

Share