Träffar för föräldrar till barn och ungdomar med synnedsättning

Në pranverën e vitit 2023, ne ofrojmë një takim dixhital dhe fizik për prindërit e fëmijëve dhe të rinjve me dëmtim të shikimit. Ju mund të regjistroheni për të dyja ose vetëm një rast.

Takimet janë mundësi për rritjen e njohurive përmes seminareve, leksioneve dhe shkëmbimit të përvojave. Ne u ofrojmë prindërve mundësinë që të shoqërohen dhe të krijojnë lidhje me prindër të tjerë.

Goditi 1

Vendi: Ekipet e Microsoft
Koha: E enjte 9 Mars 2023 (rreth 15.00-17.00)
Grupi i synuar: Prindërit e fëmijëve dhe të rinjve me dëmtim shikimi
Afati për regjistrim: 13 shkurt
Kostoja: Falas për anëtarët

Programi paraprak

 • Mbështetje për prindërit
 • Mediat sociale dhe aktivitetet e kohës së lirë
 • Shkëmbimi i përvojës

Goditi 2

Vendi: Almåsa havshotell, Västerhaninge
Koha: 21-22 prill 2023 (fillimi përafërsisht 17:00, mbarimi rreth orës 17:00)
Grupi i synuar: Prindërit e fëmijëve dhe të rinjve me dëmtim të shikimit
Dita e fundit për t’u regjistruar: 13 Prill
Kostoja: 400 SEK për person

Programi paraprak

 • Vizitë në Svartkrogen (kafe në errësirë ​​totale)
 • Punëtoritë: interpretim vizual, shoqërim dhe pritje
 • Shkëmbimi i përvojës

Kostoja përfshin bordin dhe akomodimin, si dhe kostot e udhëtimit për në dhe nga shtëpia duke përdorur mjetet më të lira të udhëtimit.

Programi i detajuar vjen para çdo takimi.

Pyetjeve u përgjigjen: Christine Héli 08-39 92 46, barnoforaldrar@srf.nu

Ne pranojmë regjistrimin me e-mail, informacioni i mëposhtëm dërgohet në: barnoforaldrar@srf.nu

 • Datat e kurseve:
 • Emri dhe mbiemri:
 • Adresë:
 • Numri i celularit:
 • E-mail:
 • Kërkesa të tjera të veçanta përpara kursit:
 • Fusha për të cilën dua të di më shumë dhe të diskutoj rreth kursit:
 • Unë/ne jemi të lidhur me: emrin e fëmijës, moshën dhe statusin e shikimit:
 • Anëtarësimi në SRF, prind ose fëmijë:

  Mirëseardhje e ngrohtë!
Share