Ndërkombëtarisht

Shoqata Kombëtare e të Pamurve me Paaftësi punon ndërkombëtarisht në shumë nivele. Ne zhvillojmë bashkëpunim zhvillimi në Afrikë, Amerikën Latine dhe Evropën Lindore. Qëllimi është të forcohen organizatat e dhe për njerëzit me dëmtime në shikim në punën e organizatave avokuese për të drejtat e njeriut dhe kushte më të mira jetese.

Bashkëpunimi ynë ndërkombëtar na mundëson shkëmbimin e përvojave dhe njohurive, dhe së bashku me personat me shikim të dëmtuar në vende të tjera, të ndikojmë në organizmat rajonalë dhe globalë.

Bashkëpunimi zhvillimor i SRF zhvillohet në katër pjesë të ndryshme të botës. Ne bashkëpunojmë me organizata nga dhe për personat me dëmtime në shikim, për të ndërtuar kapacitetin e organizatave dhe anëtarëve për të mbrojtur të drejtat e tyre njerëzore dhe për të ndikuar që shoqëria të bëhet më e aksesueshme, për shembull që fëmijët dhe të rinjtë me dëmtime në shikim të mund të arsimohen. Bashkëpunimi zhvillimor i SRF-së është bërë i mundur, ndër të tjera, me mbështetjen e MyRight dhe Forum Syd.

Baza ideologjike për punën është shprehur në Deklaratën e OKB-së për të Drejtat e Njeriut dhe në Konventën për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara të miratuar nga OKB-ja (2007). SRF gjithashtu bashkëpunon me organizata për personat me dëmtime shikimi në nivel nordik, evropian dhe global. Qëllimi kryesor është të kontribuojë në punën e avokimit për të siguruar të drejtat e njeriut për njerëzit me dëmtime shikimi në të gjithë botën. SRF është, ndër të tjera, një anëtar i Unionit Botëror të Verbërve (WBU), i cili punon për të forcuar të drejtat dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për njerëzit me dëmtime të shikimit në të gjithë botën. Sipas Unionit Botëror të të Verbërve, aktualisht ka 285 milionë njerëz me shikim të dëmtuar në botë.

Lexoni më shumë për punën tonë ndërkombëtare përmes lidhjeve në menunë në të majtë.

Nëse keni pyetje ose dëshironi të dini më shumë, jeni të mirëpritur të kontaktoni zyrën.

Share