Projektet ndërkombëtare

Konfederata Suedeze e të Pamurëve me Paaftësi bashkëpunon me organizata të dhe për personat me dëmtime shikimi në vendet në zhvillim

Konfederata Kombëtare e Personave me Paaftësi në Pamje mbështet punën e organizatave në mënyrë që njerëzit me dëmtime në shikim të mund të mbrojnë të drejtat e tyre dhe të ndikojnë që shoqëria të bëhet më e aksesueshme, e barabartë dhe gjithëpërfshirëse. Të gjitha bashkëpunimet tona zhvillimore bazohen në partneritet dhe shkëmbim eksperience.

Që nga viti 1889, SRF ka punuar për të përmirësuar kushtet për njerëzit me dëmtime të shikimit, duke punuar bazuar në idenë e vlerës së barabartë të të gjithë njerëzve. Kjo vlen për personat me dëmtim të shikimit pavarësisht nga kufijtë e vendit dhe për këtë arsye është e qartë që ne të bashkëpunojmë dhe të solidarizojmë me personat me dëmtim të shikimit në vende të tjera.

SRF ka zhvilluar bashkëpunim zhvillimor në mbarë botën që nga vitet 1960. Ne ishim një nga themeluesit e MyRight, e cila u formua në vitet 1980 si një platformë e përbashkët për bashkëpunimin zhvillimor të lëvizjes së aftësisë së kufizuar.

Me mbështetjen, ndër të tjera, nga MyRight dhe Forum Syd, SRF aktualisht kryen projekte bashkëpunuese me organizata në Afrikë, Azi, Amerikën Latine dhe Evropën Lindore. Ne gjithashtu drejtojmë një projekt rajonal së bashku me Unionin Afrikan të të Verbërve.

Share