Raporte, Ligje & Rregullore

Në raportet e aktiviteteve mund të shihni me detaje se çfarë bën Shoqata Kombëtare e Personave me Paaftësi në nivel kombëtar. Prandaj, ato nuk mbulojnë atë që bëjnë rrethet dhe shoqatat lokale – ju duhet ta kërkoni atë informacion prej tyre.
Share