Shoqatat e rretheve dhe lokale

Shtrirja gjeografike e SHVK-së
ShVK ka gjithsej 13 degë 6 regjionale dhe 7 komunale
Prishtina- Lipjan, Drenas, Podujeve, Fushë Kosovë.

Mitrovica- Vushtrri, Skenderaj
Prizreni- Dragash,
Peja- Klinë Deçan, Junik
Gjilani-Kamenicë, Viti
Ferizaj- Shtime, Kaçanik dhe Shtërpca
Komunale:
Gjakovë
Malishevë
Istogu
Mitrovica e veriut
Graçanicë
Rahoveci
Suharekë

Share