Personat me shikim të dëmtuar në Suedi

Pavarësisht nëse keni ardhur së fundmi ose keni jetuar këtu për disa vite, ndonjëherë keni nevojë për këshilla ose mbështetje dhe ndoshta dëshironi të takoni njerëz të tjerë me përvoja të ngjashme.

Synskadades Riksförbund (SRF) punon për ta bërë shoqërinë më të aksesueshme. Ne jemi një organizatë vullnetare. Ne nuk jemi të lidhur me asnjë parti politike apo fe. Pika jonë e nisjes janë të drejtat e njeriut.

SRF mund t’ju ndihmojë me

• Informacion për shoqërinë suedeze
• Këshilla se ku të shkoni për mjete vizuale
• Kontaktoni me një person mbështetës që flet gjuhën tuaj

Si anëtar ju ofrohet gjithashtu

Takime me persona të tjerë me dëmtim të shikimit
Mbështetje ligjore
Kurse për të rritur dhe kampe për fëmijë
Kurse Braille
Zbritje për anëtarësim dhe shumë më tepër.
SRF ka pesë shoqata degë të drejtuara nga njerëz me prejardhje emigrante.

Lexoni më shumë në srf.nu, ose email

arabisktalandegruppen@srf.nu

synskadade.afrikaner@srf.nu

persisktalandegruppen@srf.nu

synskadade.kurder@srf.nu

synskadade.ost.och.centraleuropeer@srf.nu

Telefoni: +46 (0) 8 39 90 00, email: info@srf.nu .

Mezi presim t’ju mirëpresim si anëtar i Shoqatës Kombëtare të Personave me Paaftësi të Pamë!

Share