Pamja e dëmtuar në Suedi

Pavarësisht nëse jeni i sapoardhur ose keni jetuar këtu për disa vjet, ndonjëherë mund të keni nevojë për këshilla ose mbështetje dhe ndoshta të takoni të tjerë me përvoja të ngjashme.

Shoqata Kombëtare e të Pamurve me Paaftësi (SRF) punon për ta bërë shoqërinë më të aksesueshme. Ne jemi një organizatë jofitimprurëse, e pavarur politikisht dhe fetarisht, e bazuar në të drejtat e njeriut.

SRF mund t’ju ndihmojë me:

• Informacion rreth shoqërisë suedeze
• Këshilla se ku të drejtoheni në lidhje me mjetet vizuale
• Kontaktoni me një person mbështetës që flet gjuhën tuaj

Si anëtar ju ofrohet gjithashtu:

Takime me persona të tjerë me dëmtim të shikimit
Mbështetje ligjore
Kurse për të rritur dhe kampe për fëmijë
Kurse Braille
Zbritje për anëtarët dhe më shumë.
Brenda SRF ka pesë shoqata tregtare të drejtuara nga njerëz me prejardhje emigrante.

Lexoni më shumë në srf.nu, ose email:

arabistalandegruppen@srf.nu

persisktalandegruppen@srf.nu

synskadade.kurder@srf.nu

me shikim të dëmtuar.ost.och.centraleuropeer@srf.nu

Telefoni: 08-39 90 00, e-mail: info@srf.nu .

Mirë se vini si një anëtar i Shoqatës Kombëtare të Pamurit me Paaftësi!

Share