Mjedisi publik

Këtu janë një sërë fletësh informacioni që tregojnë se çfarë është mirë të mendohet kur krijohet një mjedis i aksesueshëm dhe i dobishëm në fusha të ndryshme për njerëzit me dëmtime shikimi. Informacioni në revista bazohet në politikën e SRF për mjedisin.

Shërbimi personal [pdf]
Shërbimi personal [doc]

Mund të porositet edhe nga SRF Materialservice
Posta shtohet.

Share