Osoba sa oštećenim vidom u Švedskoj

Bilo da ste tek došli ili ste živjeli ovdje nekoliko godina, mogu Vam nekada biti potrebni savjeti ili podrška a možda i susreti sa drugim osobama sličnih iskustava.

Savezno udruženje osoba sa oštećenim vidom (Synskadades Riksförbund (SRF)) radi na tome da društvo postane više dostupno. Mi smo neprofitna organizacija. Mi nismo vezani za neku političku partiju ili religiju.Naša polazna tačka jeste briga o ljudskim pravima.

SRF Vam može pomoći u vezi sa

• Informacijama o švedskom društvu
• Uputstvima o tome gdje se možete obratiti u vezi pomagala za osobe sa oštećenim vidom
• Kontakta sa osobljem podrške koje govori Vašim jezikom

U svojstvu člana nudi Vam se takođe

Susreti sa drugim osobama sa oštećenim vidom
Pravna pomoć
Tečajevi za odrasle osobe i kampovi za djecu
Kursevi iz Brailleovog pisma
Popust za članove itd.
U sklopu SRF postoji pet branši koje vode osobe koje imaju strano porijeklo.

Čitajte dodatno na srf.nu, ili pošaljite mejl

synskadade.ost.och.centraleuropeer@srf.nu

Telefon: 08-39 90 00, mejl: info@srf.nu.

Dobrodošli ste kao član Saveznog udruženja osoba sa oštećenim vidom (Synskadades Riksförbund (SRF)).

Share