Personat me dëmtim të shikimit në Suedi

Pavarësisht nëse sapo keni mbërritur atje ose sa vite keni jetuar atje, mund të keni nevojë për këshilla ose mbështetje ose takim me njerëz që kanë përvoja të ngjashme.

Shoqata Kombëtare e të Pamurve me Paaftësi (SRF) dëshiron t’ua lehtësojë jetën këtyre individëve. Ky komunitet është një organizatë jofitimprurëse që nuk është e lidhur me asnjë parti politike apo fetare. Puna e kësaj organizate bazohet në të drejtat e njeriut.

SRF mund t’ju ndihmojë në çështjet e mëposhtme

• Informacion në lidhje me komunitetin suedez
• Disa pika për njerëzit që mund të kontaktojnë njerëzit në lidhje me mjetet vizuale
• Kontaktoni njerëzit që flasin gjuhën tuaj

Ajo gjithashtu ofron shërbimet e mëposhtme për anëtarët e saj

Takime me persona të tjerë me shikim të dëmtuar
Këshilla dhe ndihmë juridike
Kurse për të rritur dhe turne për fëmijë
Kurse online
Zbritje për anëtarët etj.

Brenda SRF ka pesë komunitete industriale të menaxhuara nga njerëz me prejardhje migrante. Më shumë informacion mbi këtë temë mund të merret duke vizituar srf.nu ose një nga emailet e mëposhtme:

synskadade.kurder@srf.nu

Telefon: 08-39 90 00, email: info@srf.nu .

Si një anëtar i ri i Shoqatës Kombëtare të Personave me Paaftësi të Pamë, ju mirëpresim!

Share