Material informativ

Shumica e materialit tonë informativ mund të shkarkohet në kompjuterin tuaj për printimin tuaj.

Nëse ju mungon mundësia për ta bërë këtë ose dëshironi të lexoni materialin në Braille ose në të folur, mund ta porosisni materialin përmes material@srf.nu . Mund të na telefononi edhe në 08-39 92 20. 

Për të gjetur materialet, zgjidhni një fushë lëndore nga lista:

Çmimet dhe koha e dorëzimit kur porosisni

Çdo çmim specifikohet kur porosisni. Shtohet tarifa postare.

Ne dorëzojmë brenda dhjetë ditëve pune gjatë semestrave.      
Mos harroni të bëni porosinë tuaj paraprakisht nëse keni nevojë për një botim më të madh.

Share