Për anëtarët dhe të tjerët me dëmtim të shikimit

Anëtarësimi

Në broshurën tonë të anëtarësimit, ju mund të lexoni se çfarë ju ofrojmë ne në Shoqatën Kombëtare të Personave me Paaftësi shikimi si anëtarë. Gjithashtu në dispozicion në pikë dhe numër.

Anëtarësimi i mundësive [pdf]
Anëtarësimi i mundësive [doc]

Studimet në një rreth ose në shkollën e mesme popullore

Nëse do të shkoni në një rreth studimi ose në shkollë të mesme popullore, atëherë materialin e studimit mund ta përshtatni me median e leximit që preferoni. Lexoni më shumë në fletën e mëposhtme, Materiali i përshtatur studimor.

Materiali i përshtatur studimor [pdf]
Materiali i përshtatur studimor [doc]

Porosit nga SRF Materialservice

Share