Çështjet e Konsumatorit

Si duhet të bëhet i aksesueshëm mjedisi në tregti dhe shërbim për personat me shikim të dëmtuar?

Për ju që jeni aktiv në industri, ne kemi printuar një sërë fletësh informacioni për blerjet në dyqane, blerjet me karta, vajtjen në postë dhe bankë, etj. Të gjitha janë të printuara me ngjyra.

Platforma për çështjet e konsumatorëve [pdf]
Platforma për çështjet e konsumatorëve [doc]

Mund të porositet edhe nga SRF Materialservice
Posta shtohet

Share