Fëmijët me dëmtime të shikimit

Në dosjen Aktivitete për fëmijë dhe prindër, ne ju tregojmë se çfarë bën Federata Kombëtare e Personave me Paaftësi për Fëmijët dhe prindërit.
Aktivitete për fëmijët dhe prindërit (pdf)
Aktivitete për fëmijët dhe prindërit (doc)

Në dosje Fëmijët që kanë dëmtim të shikimit, mbulojmë shumë për situatën rreth fëmijës. Stimul, shkolla, ligje, mbështetje komunale dhe shumë më tepër.
Fëmijët me dëmtim të shikimit [pdf]
Fëmijët me dëmtim të shikimit [doc]

Një vend për të gjithë – Rreth fëmijëve me dëmtime shikimi në parashkollor, shkollë dhe qendrën e kohës së lirë
Nga Nina Sjöblom dhe Camilla Jönsson. Shtypur 2001, Libër, 240 faqe. Çmimi: 150 SEK

Porosit nga Materialservice .

Luaj alfabetin braille! Në dosje do të gjeni më shumë informacion dhe mënyrën e porositjes.
Paketa edukative braille për fëmijët 3-6 vjeç [pdf]

Share