Rreth qenve udhërrëfyes

Qeni udhërrëfyes punon në një parzmore të bardhë dhe e çon mbajtësin e tij në drejtimin e duhur. Në dosjet e mëposhtme mund të lexoni më shumë rreth qenve udhërrëfyes dhe si ta bëni udhëtimin me makinë të mirë për qenin udhërrëfyes.

Jeta me një qen udhërrëfyes [pdf]
Jeta me një qen udhërrëfyes [doc]

Qeni udhëzues – një ndihmë për të jetuar [pdf]
Qeni udhëzues – një ndihmë për të jetuar [doc]

Makinë e mirë për qenin udhërrëfyes [pdf]

Për t’u kujdesur përkohësisht për një qen udhërrëfyes [pdf]
Për t’u kujdesur përkohësisht për një qen udhërrëfyes [doc]

Share