FTESË PËR OFERTË

Shoqata e të Verbërve të Kosovës  është e interesuar për lidhjen e një kontrate kornizë një vjeçare për furnizim me material  zyrtar dhe administrativ për nevojat e organizatës.  KRITERET PËR …

Edhe një libër më shumë…

Autorja Fjolla Muhaxhiri Agusholli, promovoj librin “Trëndafili që nuk e vyshken stuhitë”, në prezencën e shumë musafirëve dhe libër dashtës. Shoqata i uron anëtarës të saj znj Fjolla, rrugëtim të …