FTESË PËR OFERTË

Shoqata e të Verbërve të Kosovës  është e interesuar për lidhjen e një kontrate kornizë një vjeçare për furnizim me material  zyrtar dhe administrativ për nevojat e organizatës.

 KRITERET PËR APLIKIM DHE DOKUMENTET PËR DORËZIM

  • Oferta financiare duke përfshirë çmimin për njësi (shih formën e kuotimit më poshtë);
  • Oferta financiare duke mos përfshirë TVSH-në, doganën dhe akcizën;
  • Oferta duhet të jetë e nënshkruar dhe vulosur/apo me llogo zyrtare;
  • Certifikata e biznesit (NRB), kopje;

Për çdo informatë shtesë, ndjehuni të lirë të na kontaktoni në Email-in. dauttishuki@shvkosova.com: Tel +383 48 493 202

Për të shkarkuar formën e kërkesës për kuotim, gjeje me poshtë

Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen përmes email-it; info@shvkosova.com ose në formë fizike, në adresën: Rr. Rifat Burgjeviç, Llam V, (zbl 6)10000, Prishtinë, Kosove, deri me datë 11.01.2024

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *