روشندل در سوئد

چه تازه به سوئد آمده باشید و چه چند سالی در این جا زندگی کرده باشید گاهی ممکن است که به کمک و راهنمایی احتیاج داشته باشید و یا این که نیازمند ملاقات با افرادی باشید که تجربیاتی مشابه تجربیات شما را دارند.

انجمن نابینایان سوئد SRF (Synskadades Riksförbund) تلاش می کند تا جامعه بیشتر در دسترس همگان باشد. ما یک سازمان غیر انتفاعی هستیم. ما به هیچ حزب سیاسی وهیچ مذهبی وابسته نیستیم. فعالیت های ما برحقوق انسانی بنا شده.

SRF می تواند در این موارد به شما کمک کند:
• دادن اطلاعات در باره ی جامعه ی سوئد
• راهنمایی در مورد این که برای تهیه ابزار کمکی به کجا می توانید مراجعه کنید
• تماس با یک شخص همیار(stödperson) که به زبان خود شما صحبت می کند
به عنوان عضو شما از این مزایا نیز برخوردار می شوید:
ملاقات های دست جمعی با دیگر روشندلان
کمک حقوقی
کلاس برای بزرگسالان و اردو برای کودکان
کلاس های آموزش خط بریل
تخفیف های ویژه ی اعضا و غیره.
در SRF پنج انجمن زیر مجموعه ای وجود دارد که توسط افرادی با اصالت خارجی گردانده می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به srf.nu مراجه کنید و یا به این آدرس ها ای میل بفرستید:

persisktalandegruppen@srf.nu

تلفن: ۰۰ ۹۰ ۳۹- ۰۸ ، ای میل: info@srf.nu
برای عضویت در انجمن سراسری نابینایان، Synskadades Riksförbund خوش آمدید!

Share