TREGU I PUNËS PËR PERSONAT E VERBËR NË KOSOVË

TREGU I PUNËS PËR PERSONAT E VERBËR NË KOSOVË

When

13 June 2023    
All Day

Projekti, ”Të verbëritë dhe tregu i punës në Kosovë” i cili është mbështetur nga Advocacy
Training and Resource Center-ATRC, ka pas për qëllim trajnimi e personave të verbër në vendin
e punës dhe gjithashtu trajnim me insketoret e punës në shtatë regjionet e Republikës së
Kosovës. Ky porjekt ne thelb ka pas për qëllim zbatimin e legjislacionit për punësimin e
personave të verbër. Projekti është implemetuar ne fillim te viti 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *