shvkosova.com

Kurs Braille për fëmijë dhe prindër

Kurs Braille për fëmijë dhe prindër

When

31 October 2023    
15:30 - 20:15

Tani mund të mësoni shkrimin braille së bashku me fëmijën tuaj! Në një mënyrë lozonjare, ne ju frymëzojmë ju dhe fëmijën tuaj në botën e shkrimit braille.

DATA:
2023-11-18 11:00 – 2023-11-19 13:00
VENDI:
Hotel detar Almåsa, Västerhaninge
AFATI I REGJISTRIMIT:
2023-10-13
KOSTOJA:
400 SEK për të rritur përfshirë. një fëmijë

Grupi i synuar: Prindërit dhe fëmijët (4-10 vjeç) me dëmtim të shikimit

Vendndodhja: hotel detar Almåsa, Västerhaninge

Koha: 18-19 nëntor 2023 (fillimi rreth orës 11.00, mbarimi pas drekës)

Afati i fundit për regjistrim: 13 tetor

Kostoja: 400 SEK për të rritur përfshirë. një fëmijë

Numri i kufizuar i vendeve

Kostoja përfshin akomodimin dhe ushqimin si dhe shpenzimet e udhëtimit për në dhe nga vendlindja duke përdorur mjetet më të lira të transportit.

Programi i detajuar do të vijë përpara fillimit të kursit.

Ne pranojmë regjistrimin me e-mail, informacioni i mëposhtëm dërgohet në: barnoforaldrar@srf.nu jo më vonë se 13 tetor 2023.

Emri dhe mbiemri, prindi
Numri i celularit dhe emaili
Alergjitë dhe/ose dietë speciale
Kërkesa të tjera të veçanta përpara kursit
Fusha për të cilën dua të di më shumë dhe të diskutoj mbi kursin
Emri i fëmijës, mosha dhe statusi i shikimit
Anëtarësimi në SRF, prindi ose fëmija
A Pika e leximit të fëmijës?
Pyetje të tjera
të përgjigjura nga Christine Héli 08-39 92 46, barnoforaldrar@srf.nu

Mirëseardhje e ngrohtë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *