Brailli është mundësi dhe jo imagjinatë

Brailli është mundësi dhe jo imagjinatë

When

5 January 2024    
11:00 - 13:00

Dita e Braille festohet më 5 Janar në nderim të Louis Braille, shpikësit të sistemit të shkrimit për të verbërit. Kjo ditë synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballen njerëzit e verbër dhe të promovojë pavarësinë e tyre përmes përdorimit të sistemit Braille. Aktivitetet përfshijnë punëtori, fushata sensibilizuese dhe demonstrime të teknologjisë së përshtatshme, të gjitha duke theksuar nevojën për qasje dhe përfshirje të barabartë në shoqëri për njerëzit me kufizime në shikim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *