Fakte Dhe Figura

Disa njerëz lindin me shikim të reduktuar, ndërsa të tjerët mund të kenë një sëmundje të syve më vonë në jetë, siç është retiniti pigmentoz që përkeqësohet me kalimin e moshës. Të tjerët mund të humbasin shikimin në një aksident, ose për shkak të një sëmundjeje si diabeti ose artriti. Vlerësohet të jenë mbi 30 milionë persona të verbër dhe me shikim të pjesshëm në Evropën gjeografike.

Shikoni faktet dhe shifrat

Informacione Me Shikim Të Ulët

Ka një numër shumë më të madh të njerëzve me shikim të pjesshëm sesa me verbëri. Zgjidhjet dhe masat e nevojshme për personat me shikim të pjesshëm janë shpesh krejt të ndryshme nga ato për personat e verbër.

SHVK rrit ndërgjegjësimin për nevojat specifike të personave me shikim të pjesshëm, si dhe për shumë forma të ndryshme të shikimit të pjesshëm dhe implikimet në jetën e përditshme të kaq shumë evropianëve.

Shikoni informacionin e shikimit të ulët

Parandalimi Dhe Trajtimi

SHVK rrit ndërgjegjësimin për kushtet që lidhen me verbërinë dhe shikimin e dobët, të cilave shpesh u mungon ekspozimi adekuat, për të lehtësuar diagnostikimin dhe trajtimin e hershëm të tyre. .

Shikoni parandalimin dhe trajtimin

Share