Our News

27 October 2023

Këshilla për navigimin në faqe të re për ata që përdorin lexues ekrani

Për ata prej jush që përdorin lexues ekrani si JAWS, këtu është një përmbledhje e shkurtër e uebfaqes ton të...
Read More
Share