Misioni

    • Misioni

    Ne përfaqësojmë personat e verbër duke kontribuar në socializim, edukim, punësim dhe rehabilitim, duke u angazhuar dhe besuar në gjithë përfshirje dhe pavarësim të tyre.

    Categories: Misioni

    Translate »